Offerte

Offerte

Om een betrouwbare offerte te kunnen opstellen hebben wij informatie nodig over de grootte en het karakter van de opdracht. Ook de door u gewenste levertijd, doelgroep en bestandsformaat spelen een rol, evenals relevante achtergrondinformatie. Uiteraard hebben wij tevens uw contactgegevens nodig.

 

Offerte voor vertalingen

Het aantal woorden in een tekst is meestal bepalend voor de hoogte van het bedrag in de offerte. Het karakter van de tekst is echter ook belangrijk: een vaktekst eist bijvoorbeeld meer van de vertaler dan een eenvoudigere tekst. Pas als we (een deel van) de tekst hebben gezien kunnen we een nauwkeurige offerte geven. Voor overige taaldiensten hanteren wij meestal een uurtarief.